Mangan Ora Mangan Asal Kumpul Apa Kumpul Ora Kumpul Asal Mangan


Izi Ibrahim

Pada sehat kabeh mbok ramane, biyunge, kakange, mbekayune, wane, like? Ya muga-muga pada sehat. Nek ana sing mriyang ya muga-muga cepet mari. Yuh pada didongakna, aja sue-sue mriyange. Wong genah siki apa-apa angel, apa-apa larang, nganggo antri maning. Jan wong arep tuku lenga latung ngarah mung limang liter bae be ndadak usel-uselan, antri dawane kaya sepur klutuk. Sidane blonge tek buwang. Repek! Repek! Repek maning bae yuh! Selek kencot! Nek ndadak antri ya segane ora mateng-mateng. Lha kae bocah-bocah arep mangkat sekolah ngringik disit njaluk sarapan. Ya mestine sarap disit, ben nang sekolahan mandan begar, ora ngantukan.

Lah iya koh. Sepisan maning, enggane ana sing mriyang ya melas banget yah. Jaman rekasa kaya kiye. Wong sing sehat be rasane nlangsa apa maning sing mriyang. Yuh pada ndonga. Gusti paringana sehat kabeh sedulur kula teng Banyumas. Amin.


Kaya kie Sedulur, nyong arep crita. Wingi nyong nglencer-nglencer, basane bocah enom ya landa-landaan, numpak motor, muter-muter Kroya. Ya ora ana tujuan apa-apa wong genah megur nglencer tok. Benene ya ngumbah mripat, ndeleng-ndeleng suasana, cari angin. Nah jegagik! Pas tekan jalan Gatot Subroto Kroya nyong kaget. Loh deneng ana antrian wong? Pada antri apa kie? Tapi tek deleng-deleng langka toko sembako, apa maning toko lenga latung. Deneng akeh wong pada nggrombol nang ngarep bang BNI? Apa bange arep bangkrut trus pada disit-disitan njukut duit? Apa kie sing jenenge rush kaya sing dikojahna wong-wong pinter ekonomi nang tipi kae yah? Lha tapi ketone bang BNI apik-apik bae koh. Wong ya bang pemerintah kan modale ya kudune kuwat. Dijamin pemerintah koh. Lha terus wong-wong kie pada ngapa?

Critane nyong penasaran (basa Banyumase penasaran apa yah? Kapan-kapan tek tuku kamus basa Banyumas susunane Pak Tohari lah) trus mudun. Set…motor tek parkir. Mbasan takon-takon…Oalah! Jebule anu pada lagi antri njikot duit kiriman sekang dulure, anake, mbekayune sing pada kerja nang luar negri dadi TKW apa TKI. O…pantes, pantes nek kaya kue. Nyong dadi lega. Mbok lah ana apa-apa.

Ning Sedulur, jaman siki wong kerja adoh-adoh banget yah. Nganti mabur tekan luar negri barang koh. Tekan Korea, Arab, Hong Kong, Taiwan. Lah pokoke akeh, mbuh ngendi maning kae wingi jerene nyong klalen. La iya ingatase wong Cilacap, bara bisa tekan adoh banget, nang kana apa ya pada ngerti basané yah? Nyong dadi merinding nek krungu berita-berita TKI/TKW sing nang tipi kae. Jan nelangsani banget koh. Ya tapi muga-muga dulur-dulur sékang Cilacap nasibe ora kaya kue. Pada sukses, pada kasil. Amin.

Tek dheleng-dheleng nek badan kae be akeh banget sing pada bali kan Jakarta, Bandung. Pada numpak sepur, bis, mudun nang stasiun Kroya apa prapatan Buntu. Jan pada sumringah. Gentenyongan gawanane. Sing dicangklek tangan kiwe, tangan tengen, durung sing diwadahi tas rangsel digendong nang geger. Trus bar badan malah sing lunga tambah akeh maning. Lha iya. Nek pada lunga kabeh sih sawaeh primen koh? Sapa sing nggarap? Sing ngurip-urip lengger, ébég, apa cowong sih sapa yah? Desane ya dadi suwung. Tambah sepi. Isiné megur wong tuwa-tuwa karo bocah cilik.

Tapi ya ora maido. Wong genah siki urip nang ndésa angel pisan koh. Jajal, arep tani rabuke langka. Jere disubsidi pemrintah tapi nyatane barange langka, ngilang. Karo maning bisaa tani ya kasile ora mingsra (kue jréné sing pada tani). Urung nek udan sawaeh kebleblek banyu kaya nggone dulur-dulur nang Cilacap kulon. Mbuh diurusi pemda ora kae. Nyong ra ngerti. Primen Sedulur sing pada nang Cilacap kulon, apa isih kebanjiran? Nek nyong ya bisane mung priatin. Tapi muga-muga pejabat sing pada maca tulisan kie trus gumrigah ngangkat nasibe rika.

Ya wong cilik kejepit. Arep kerja liyane ya langka. Sing lulusan STM arep mbengkel langka modale, arep melu wong liya dadi karyawan, dadi karyawane sapa? Wong pabrike ya langka. Maning-maning biasane kalah karo sarjana teknik. Sing lulusan SMEA sami mawon. Daftar nang bang, jebule ya kalah karo lulusan fakultas ekonomi. Daftar dadi sekretaris ya kalah karo sarjana administrasi. Kue kepriwe jajal? Ketone koh lulusan SMEA apa STM angel temen yah. Nyong sok mikir nek kaya kue ya apa bedane sekolah kejuruan karo sekolah biasa? Arep ndaftar kerja kalah terus karo lulusan universitas. Arep usaha déwék ora ana modal. Mbokan pemerintah ngumpulna bocah-bocah lulusan STM kon pada mbengkel. Sing SMEA kon ngurusi keuangane, dimodali, diawasi, dibimbing. Kaya kue mbokan kudune?

Ya wis. Wong angel rep kerja nang ndesa, ya akhire pada bara meng Jakarta apa meng Riyad, Arab. Pisah karo sedulur ya ra papa, sing penting bisa mangan. Asal bisa mangan karo ngirimi sitik-sitik meng ndesa. Cara-carane ya kumpul ra kumpul sing penting mangan. Temenan koh. Engganen siki tesih nganggo tembung mangan ora mangan asal kumpul, ya bisa-bisa mejen temenan. Apa enggane cukup bruwun kangkung karo bayem terus digodok, dikepyuri uyah, pyur..pyur terus dipangan? Lah ya ngaéng temen.

Siki wong Jawa, wong Banyumas, wong Indonesia umumé wis ora bisa maning kaya mbiyén. Siki apa-apa duit, apa-apa duit. Basa Indonesiane lagi menghadapi transisi dari masyarakat tradisional (sing ora pati kenal duit) dadi masyarakat konsumtif (sing lewih sadar duit). Geser cara mikire. Maune cukup nyimpen pari, nyimpen gabah, nyimpen budin, lombok, kangkung, gedang utawane hasil hasil-hasil kebonan liyane. Nek siki ora. Siki nyimpene duit, duit, duit, pari, gabah, lombok, gedang didol, diringkes dadi duit. Lha gandeng nang desa ra ana duit, anane mung woh-wohan karo pari, dadine ya akeh Sedulur sing pada bara meng kota. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Ya mbok kaya kue Sedulur? Tapi ora papa, ora papa, sing penting pada slamet, pada rukun.

Oya.. ngisuk bulan April ana pemilu. Arep pada milih apa Sedulur? Lah milih ora milih sing penting mangan. Ya ngonoh terserah rika pada. Sing penting aja salah milih. Sing pada kampanye ya aja kisruh gelutan. Wong paling-paling bar kampanye ya balik maning dadi wong ndesa. Nek kelase penginyongan ya ra sah kakehen polah. Cukup sing rukun. Wis lah nyong tek landa-landaan maning. Kepareng ya…Suwun…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: